XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Yết Cáo Gia Thần, Gia Tiên Khi Cưới Gả

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

  • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
  • Con kính lạy Hoàn thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần
  • Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần
  • Con kính lạy Tổ tiên họ …………………. cùng chư vị Hương linh

Tín chủ chúng con là: …………………………………………………………………

Ngụ tại: ……………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày ……… tháng ……… năm ………

Tín chủ con co con trai (con gái) kết duyên cùng ……………………………………

Con của Ông Bà …………………………………………………………………………

Ngụ tại: ……………………………………………………………………………………

Nay thủ tục hôn lễ đã thành, xin kính dâng lễ vật, gọi là theo phong tục nghi lễ thành hôn và hợp cẩn, trước linh tọa Ngũ tự Gia thần chư vị Tôn linh, trước linh bài liệt vị gia tiên chư chân linh xin kính cẩn khấn cầu:

Phúc tổ đi lai,
Sinh trai có vợ (nếu là nhà trai) / Sinh gái có chồng (nếu là nhà gái)
Lễ mọn kính dâng,
Duyên lành gặp gỡ
Giai lão trăm năm
Vững bền hai họ
Nghi thất nghi gia
Có con có của
Cầm sắt giao hòa
Trông nhờ phúc Tổ
Chúng con lễ bạc tâm thành, xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200