Xem ngày tốt khai trương tuổi Mão #Chuẩn #Chính xác

Xem ngày tốt khai trương tuổi Mão, mở hàng ngày nào tốt theo phong thủy? Đây chính là câu hỏi khiến nhiều người bận tâm. Nếu bạn đang tự hỏi tuổi Mão của mình (gồm các tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão) phù hợp với ngày nào, tháng nào trong năm để khai trương, mở hàng thì hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu ngay thông tin chia sẻ dưới đây.

Ngày tốt khai trương cho tuổi Mão thuận lợi
Ngày tốt khai trương cho tuổi Mão thuận lợi

Tuổi Tân Mão (1951) – Lựa chọn ngày đẹp khai trương cửa hàng

Tuổi Tân Mão có năm sinh dương lịch là năm 1951. Theo phong thủy, việc lựa chọn ngày tốt để khai trương cửa hàng rất quan trọng. Ngày khai trương tốt sẽ mang đến may mắn, sự thuận lợi trong kinh doanh cho gia chủ tuổi Tân Mão. Dưới đây là một số gợi ý về ngày đẹp cho gia chủ tuổi Tân Mão tham khảo:

 • Tháng 1: 3/12, 13/12, 25/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 6/1, 12/1, 16/1, 25/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 16/2, 22/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 2/3, 4/3, 15/3, 27/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 1/4, 25/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 4/5, 13/5, 25/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 10/6, 16/6, 22/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 3/7, 8/7, 12/7, 25/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 10/8, 12/8, 25/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 1/9, 9/9, 22/9, 27/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 8/10, 15/10, 24/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 6/11, 12/11, 20/11, 29/11 (âm lịch)

Tuổi Quý Mão (1963) – Chọn ngày tốt khai trương cửa hàng

Chọn ngày để khai trương cửa hàng, mở hàng cũng là một vấn đề quan trọng đối với người tuổi Quý Mão. Dưới đây là một số gợi ý về ngày đẹp cho gia chủ tuổi Quý Mão:

 • Tháng 1: 3/12, 10/12, 27/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 4/1, 9/1, 15/1, 24/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 13/2, 24/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 1/3, 3/3, 15/3, 25/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 10/4, 24/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 3/5, 8/5, 27/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 5/6, 13/6, 26/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 1/7, 3/7, 12/7, 25/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 10/8, 15/8, 25/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 3/9, 12/9, 24/9, 27/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 4/10, 15/10, 26/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 6/11, 7/11, 23/11, 28/11 (âm lịch)

Tuổi Ất Mão (1975) – Chọn ngày tốt khai trương cửa hàng

Việc lựa chọn ngày tốt khai trương cửa hàng có thể mang lại sự may mắn, hanh thông và thuận lợi cho gia chủ tuổi Ất Mão. Dưới đây là một số gợi ý về ngày đẹp để khai trương cửa hàng cho người tuổi Ất Mão:

 • Tháng 1: 3/12, 10/12, 25/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 4/1, 8/1, 15/1, 27/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 13/2, 22/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 1/3, 5/3, 12/3, 26/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 10/4, 22/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 4/5, 8/5, 25/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 5/6, 13/6, 27/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 2/7, 4/7, 12/7, 25/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 8/8, 12/8, 27/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 3/9, 10/9, 22/9, 27/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 2/10, 8/10, 25/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 3/11, 7/11, 20/11, 25/11 (âm lịch)
Ngày và giờ hoàng đạo cho sự kiện khai trương
Ngày và giờ hoàng đạo cho sự kiện khai trương

Tuổi Đinh Mão (1987) – Lựa chọn ngày đẹp khai trương cửa hàng

Tuổi Đinh Mão có năm sinh dương lịch là năm 1987. Nếu bạn là người tuổi Đinh Mão và đang quan tâm đến việc khai trương, mở hàng, dưới đây là một số gợi ý về ngày đẹp trong năm để khai trương cửa hàng:

 • Tháng 1: 3/12, 10/12, 25/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 5/1, 9/1, 15/1, 24/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 12/2, 27/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 6/3, 8/3, 17/3, 25/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 10/4, 27/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 5/5, 8/5, 24/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 12/6, 19/6, 24/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 9/8, 12/8, 28/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 3/9, 5/9, 23/9, 26/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 4/10, 13/10, 26/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 2/11, 5/11, 20/11, 24/11 (âm lịch)

Tuổi Kỷ Mão (1999) – Lựa chọn ngày tốt khai trương cửa hàng

Tuổi Kỷ Mão cũng đang quan tâm đến việc khai trương cửa hàng. Dưới đây là một số gợi ý về ngày đẹp trong năm để mang đến may mắn và sự hanh thông trong công việc:

 • Tháng 1: 3/12, 8/12, 26/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 2/1, 7/1, 18/1, 25/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 14/2, 23/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 2/3, 4/3, 15/3, 27/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 8/4, 23/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 2/5, 8/5, 27/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 1/6, 17/6, 25/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 9/8, 12/8, 27/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 3/9, 10/9, 22/9, 26/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 3/10, 6/10, 25/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 1/11, 4/11, 12/11, 28/11 (âm lịch)

Xem ngày tốt khai trương tuổi Mão có thể mang lại tài lộc và sự hưng thịnh cho cửa hàng của bạn. Hãy ghé thăm Xôi Chè Đồ Cúng Tâm Linh để tìm hiểu thêm nhé.