XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Mụ – Trong Lễ Cúng Đầy Tháng Thôi Nôi

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Con kính lạy Đệ Nhất Thiên Tỷ Đại Tiên Chúa
  • Con kính lạy Đệ Nhị Thiên Đế Đại Tiên Chúa
  • Con kính lạy Đệ Tam Tiên Mụ Đại Tiên Chúa
  • Con kính lạy Thập Nhị Bộ Tiên Nương
  • Con kính lạy Tam Thập Lục Cung Chư Vị Tiên Nương

Hôm nay là ngày …….… tháng …….… năm …….…

Vợ chồng con là……………………………………………………………………………

Sinh được con (trai/gái) đặt tên là………………………………………………………

Chúng con ngụ tại:………………………………………………………………………

Nay nhân ngày đầy tháng (đầy cữ, đầy năm) thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án, trước bàn tọa chư vị Tôn thần kính cẩn tâu trình:

Nhờ ơn thập phương Chư Phật, Chư vị Thánh hiền, Chư vị Tiên Bà, các đấng Thần Linh, Thổ Công Địa Mạch, Thổ Địa Chính Thần, Tiên Tổ nội ngoại cho con sinh ra cháu tên là ………………………………………………..

Sinh ngày ……………………………………………Được mẹ tròn con vuông.

Cúi xin: Chư vị Tiên Bà, Chư vị Tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon, ngủ kỹ, hay ăn chóng lớn, vô bệnh, vô tật, vô tai, vô ương, vô hạn, vô ách; phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp, thông minh, sáng láng, thân mệnh bình yên, cường tráng, kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý. Gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu trừ, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo.

Con xin thành tâm đỉnh lễ, cúi xin được chứng giám lòng thành.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200