XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Lễ Ông Táo Chầu Trời – 23 Tháng Chạp

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

  • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân.

Tín chủ chúng con là: ……………………………………………………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………

Hôm nay ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân hiển linh trước án, thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lệ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Chú ý: Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, song, suối… để cá chở ông Táo lên chầu Trời.

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200