XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Trong Lễ Khai Trương Cửa Hàng

(Dùng cúng dọn hàng, khai trương công xưởng)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

  • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
  • Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái tuế chí đức tôn thần.
  • Con kính lạy các Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.
  • Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy các thần linh cai quản ở trong khu vực này.

Tín chủ con là……………………………………………………………………………
Ngụ tại:……………………………………………………………………………………
Hôm nay là ngày ………… tháng ………… năm …………

Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng: Vì tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này là (địa chỉ) …………………………………………………………

Tín chủ con là ……………………  (chức vụ của người khấn – nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn là tín chủ con là Giám đốc hay Thủ trưởng cùng toàn thể Công ty), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt. Do đó chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sanh lễ vật cáo yết Tôn thần dâng cúng Bách linh… cúi mong soi xét.

Chúng con xin kính mời Quan Đương niên, Quan Đương cảnh, Quan thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chúa Long Mạch cùng tất cả thần linh cai quản ở khu vực này linh thiêng giáng lâm trước hương án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cầu gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng chư vị Hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn, trăm sự thuận lợi.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200