Văn Khấn Lễ Vong Linh Gia Tiên Ngoài Mộ

(Tiết Thanh Minh)

Nam
mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Con
    lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
  • Con
    kính lạy Hương linh …………………… (Hiển Khảo, Hiển Tỷ hoặc Tổ Khảo…………………… )

Hôm nay là ngày ……………………………………………………………………

Nhân tiết: ……………………………………………………………………………

Tín chủ (chúng) con …………………………………………………………………

Ngụ tại: ………………………………………………………………………………

Chúng con và toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn
võng cực, nền đức cao dầy, gây dựng cơ nghiệp của ……………………. chạnh lòng nghĩ đến
âm phần ở nơi hoang vắng, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương
hoa trà quả, thắp nén tâm hương, kính dâng trước mộ, kính mời chân linh
………………………. lai lâm hiến hưởng. Chúng con xin phép được sửa sang phần mộ, bồi
xa, bồi thổ cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chắc. Nhờ
ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm Thần linh phù hộ, khiến
cho được chữ bình an, âm siêu dương thái. Con cháu chúng con xin vì chân linh
…………………………… phát nguyện tích đức tu thân, làm duyên, làm phúc cúng dâng Tin Bảo,
giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng
về Tiên Tổ.

Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật,
phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp
lộc, điều lành mang đến, điều dữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hờ tươi
tốt, cháu con vinh hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám.

Nam
mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Sau khi khấn xong, đợi hết 2/3 tuần hương thì đi lễ tạ các
nơi, hóa vàng, xin lộc và mọi người trở về nhà làm lễ gia thần và gia tiên ở
nhà.

Văn khấn vong linh ngoài mộ chuẩn