Văn Khấn Lễ Tổ Tiên Ngày Rằm Tháng Bảy Tại Nhà

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Con lạy chín phương Trời, mười phương
    Chư Phật, Chư Phật mười phương
  • Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị
    Hương linh

Tín chủ (chúng) con là: …………………………………………………………………

Ngụ tại: ……………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm ………………….. (lấy năm âm lịch) nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.
Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành tâm kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ ……………, cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được
phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3
lần)

Văn khấn Rằm tháng 7