Năm Được Tuổi Làm Nhà Mới Theo Đúng Phong Thủy

Chọn tuổi làm nhà theo cách tính của người xưa

Từ xưa đến nay, khi làm nhà người ta đều chọn tuổi làm nhà mới tránh vào năm Kim Lâu và năm Hoang Ốc. Căn cứ theo tuổi năm âm lịch. Người xưa khi làm nhà tránh vào 4 loại năm Kim Lâu.

Những người tuổi không Kim Lâu đối với mỗi người là: 25, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 67… Tuy nhiên, năm làm nhà không phạm Kim Lâu chưa chắc đã tốt cho gia chủ.

Do vậy, người ta phải xem năm đó còn có phạm Hoang Ốc hay không. Từ hai điều kiện năm vừa không Kim Lâu, vừa không Hoang Ốc, Tam sát, ngũ tử, những người vào độ tuổi (âm lịch) như sau làm nhà rất tốt là 26, 28, 31, 35, 37, 44, 46, 52, 58, 61, 67…

Cách tích chọn tuổi làm nhà mới theo Cửu Trạch

Còn có những trường hợp phải chọn tuổi làm nhà theo Cửu trạch. Theo thuyết này, mỗi người có thể rơi vào 4 trạch tốt là: Phúc, Đức, Bảo, Lộc và 5 trạch xấu là Bại, Hư, Khốc, Quỷ, Tử.

Theo cách
tính của Cửu trạch, những năm được tuổi làm nhà theo 4 trạch tốt là

 • Phúc
  28, 37, 46, 55, 64…
 • Đức
  29, 38, 47, 56, 65…
 • Bảo
  26, 35, 44, 53, 62…
 • Lộc
  27, 36, 45, 54, 63..

Phái này cũng cho rằng, tuy được năm trạch tốt nhưng cũng không được phạm Hoang Ốc. Nếu theo phái này, những năm làm nhà tốt nhất cho một người là 26, 28, 35, 37, 44, 46, 53, 55, 58, 62, 64…

Tìm hiểu thêm về “Những Kiêng Kị Trong Xây Dựng Nhà Mới Cần Lưu Ý”

Trên thực tế,
có người khi làm nhà không được tuổi, phạm năm Kim Lâu, dân gian xưa mượn người
được tuổi làm nhà để tiến hành khởi công, cất nóc, đổ mái. Khi xây dựng xong,
lúc nhập trạch, chủ nhà làm một lễ mặn xin nhập trạch và cùng lúc tạ lỗi với thần
linh, Thổ thần, Thổ địa… sẽ được bình an vô sự.

Trường hợp nơi làm nhà không đúng phương vị như Phong thủy quy định, nhưng nhà vẫn phải làm theo phương vị không như ý đó. Thì dân gian xưa áp dụng phép “dời chỗ ở”.

Ví như người có tuổi xây dựng nhà ở phía nma thì lợi, xây dựng nhà phía Bắc thì không lợi, nhưng vẫn phải xây dựng ở phía Bắc. Chủ nhân của ngôi nhà làm tạm chỗ ở nơi định xây là phía Bắc, rồi ở tạm đó vài ngày. Nhưng hướng cửa phải nhìn quay về phía Nam. Sau đó gia chủ thực hiện xây dựng nhà mới ở phía Bắc mà vẫn đại cát, đại lợi.