Thờ Cúng Thần Sao Và Lễ Cúng Dâng Sao Giải Hạn

Theo người xưa thì mỗi một con người trong mỗi năm đều có một đức tinh quân giám sát gọi nôm na là sao chiếu mệnh, các cụ cho rằng có tất cả 9 ngôi sao chiếu mệnh gồm đủ cả sao xấu và sao tốt. Chính vì thế mà vận hạn của mỗi con người trong các năm khác nhau đều có sự thay đổi. Muốn làm giảm nhẹ sao xấu chiếu mệnh thì họ thường thờ cúng Thần sao (cúng sao giải hạn) vào đầu năm hoặc hàng tháng. Lễ dâng sao giải hạn có thể thực hiện tại chùa hay ngay tại nhà. . Xem phong thủy khám phá xem năm nay sao nào chiếu mạng của bạn nhé.

Thờ cúng thần sao

Khi nhiều người trong gia đình bị ốm đau quặt quẹo, đã chạy chữa trong thời gian dài nhưng vẫn không khỏi. Sau khi xem số biết rằng tại cung Tử của bố mẹ có các sao dữ, ví như sao Bạch Hổ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái. Vì vậy, muốn con cái được bình yên khỏe mạnh thì cha mẹ phải thờ cúng Thần sao, như là thần Bạch Hổ. Sau khi đã bầy đủ nghi lễ, cha (hoặc mẹ) kẹp một nén hương vái bốn phương trời rồi quay trở về hướng cúng sao.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy chin phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.
Kính lạy đương niên thiên quan….
Con tên là … tuổi … ngụ tại số nhà … đường … quận … thành phố …
Năm nay giờ chiếu mệnh … hạn thấu …

Thành tâm thiết lễ. Giải hạn nhân tinh. Lòng thành cúi lạy: Trung thiên tỉnh chủ. Bắc cự tử vi. Đại đế ngọc hoàng bệ hạ giáng trần soi xét. Cầu cha mẹ khương tinh trường thọ, Phật Thánh hiền phù hộ cháu con.

Trong nhà đều hạnh phúc đăng long, lớn nhỏ thảy đều hoan lạc.
Nguyện thi quân hạ thần chiến tạc
Giải hạn – bệnh tật trừ – thanh
Dứt tà hung, khiến gặp điều lành
Hô đệ tử lòng thành khấn tấu
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Nam mô thiên tai giáng cát trường Bồ Tát (13 lần)
Nam mô chủ tinh quân chủ hạn thần (21 lần)

Dâng sao giải hạn

Người Việt xưa tin rằng, vào một số tuổi nhất định, người ta thường gặp vận hạn (những chuyện không may). Quan niệm này hoàn toàn không chỉ là quan niệm thuần túy mê tín, xét theo khía cạnh khác, những năm tuổi này cũng tương quan với những chu kỳ biến đổi (có nhiều khả năng bất lợi) về sinh học của con người.

Muốn làm giảm nhẹ điều này thì trong phong tục thờ cúng Thần Sao, họ thường cúng giải sao (dâng sao giải hạn) vào đầu năm hoặc hàng tháng. Lễ dâng sao giải hạn có thể thực hiện tại chùa hay ngay tại nhà. Nghi thức tiến hành như sau:

Sao Thái Dương

Những người
5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 77, 88 và 95 tuổi là gặp sao Thái Dương chiếu. Sao
này tốt với nam, không tốt đối với nữ. Hàng tháng, dung bài vị màu vàng để làm
lễ giải sao này vào ngày 27. Sắm hương hoa, tiền vàng, bài vị mũ màu vàng, 12
ngọn nến và 36 đồng tiền hướng về phương Tây làm lễ giải sao.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Nam mô Hữu thiên chí tôn Kim quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Kính lạy đức Trung thiện tinh chúa Bắc Cực tử vi Trang sinh đại đế.
Kính lạy đức Tả Nam tào lục ty duyện thọ tinh quân
Kính lạy đức Hữu Bắc đẩu cẩu hàm giải ách tinh quân
Kính lạy đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử tinh quân
Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quân

Hôm nay là ngày 27 tháng … năm …
Chính con là … tuổi … địa chỉ …
Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mạng.
Cúi mong chư vị chấp kỳ bạc lễ, phù hộ độ trì, giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.
Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.
Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần hương thì hóa (đốt) bài vị, nhất tâm bái lạy.

Tìm hiểu thêm về “Phong Tục Thờ Cúng Thần Sao Trong Dân Gian”

Sao Thái Âm

Những người
8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 98 tuổi là gặp sao Thái Âm chiếu mạng. Thái
Âm là sao tốt nhưng không tốt lắm đối với nữ. Hàng tháng vào ngày 26, dung bài
vị màu vàng để làm lễ giải sao này. Sắm hương hoa, tiền vàng, mũ vàng, 7 ngọn nến
và 36 đồng tiền hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quân
Hôm nay là ngày 26 tháng … năm …
Chính con là … tuổi … địa chỉ …

Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.
Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.
Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Sao Mộc Đức

Những người
9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 và 99 tuổi là gặp sao Mộc Đức chiếu mạng.
Mộc Đức là sao tốt, nhưng không tốt cho những người vượng hỏa. Hàng tháng vào
ngày 25, dung bài vị màu xanh để làm lễ giải sao này. SẮm hương hoa, tiền vàng,
mũ xanh, nến 20 cây và 36 đồng tiền hướng về chính Tây làm lễ để giải.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Kính lạy Đông Phương giáp ất Mộc Đức tinh quân
Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quân

Hôm nay là ngày 25 tháng … năm …
Chính con là … tuổi … địa chỉ …

Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Mộc Đức chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.
Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần
hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Sao Vân Hớn

Những người 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 và 96 tuổi là gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Vân Hớn là tai tinh (sao xấu) chủ về ốm đau bệnh tật. Hàng tháng vào ngày 29 dùng bài vị màu đỏ để làm lễ giải sao này. Sắm hương hoa, tiền, vàng, mũ đỏ, 15 cây nến và 36 đồng tiền, hướng về phía Tây để làm lễ giải sao.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Kính lạy Đức Nam Phương Bính Đinh Hỏa đức thần chân quân
Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quân

Hôm nay là ngày 29 tháng … năm …
Chính con là … tuổi … địa chỉ …

Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.
Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Đọc thêm bài viết “Văn Khấn Cúng Dâng Sao Giải Hạn”

Sao Thổ Tú

Những người
2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 và 92 tuổi là gặp sao Thổ Tú chiếu mạng.
Đây là sao xấu, chủ về tai vạ kiện tụng, xấu đối với cả nam nữ và gia trạch.
Ngày 19 hàng tháng, dùng bài vị màu vàng làm lễ giải sao này. Sắm hương hoa, tiền
vàng, mũ vàng, 5 cây nến và 36 đồng tiền hướng về chính Tây để làm lễ giải sao.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Kính lạy đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức tinh quân.
Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quân

Hôm nay là ngày 19 tháng … năm …
Chính con là … tuổi … địa chỉ …

Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.
Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần
hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Sao Thái Bạch

Những người
4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 và 94 tuổi là gặp phải sao Thái Bạch chiếu
mạng. Sao này xấu, chủ về tiền của, khẩu thiệt, xấu cả nam và nữ nhưng nam đỡ
hơn. Ngày 15 hàng tháng, dùng bài vị màu trắng, sắm lễ hương hoa, tiền vàng, mũ
trắng, 8 ngọn nến và 36 đồng tiền hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Kính lạy đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái bạch tinh quân
Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quân

Hôm nay là ngày 15 tháng … năm …
Chính con là … tuổi … địa chỉ …

Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.
Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần
hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Sao Thủy Diệu

Những người
3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84 và 93 tuổi là gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng.
Thủy Diệu là sao Phúc Lộc nhưng xấu với nữ và chủ về tai hạn, tang chế. Ngày 21
hàng tháng dung bài vị màu đen, sắm sửa hương hoa, tiền vàng, mũ đen, 7 ngọn nến
và 36 đồng tiền hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính lạy đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Kính lạy đức Bắc phương nhân Quý Thủy Đức tinh quân
Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quân

Hôm nay là ngày 21 tháng … năm …
Chính con là … tuổi … địa chỉ …

Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Mộc Đức chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.
Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần
hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Sao La Hầu

Những người 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi là gặp sao La Hầu chiếu mạng. La Hầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Nam xấu hơn nữ. Ngày mồng 8 hàng tháng dùng bài vị màu vàng sắm sửa hương hoa, tiền vàng, mũ màu vàng, 9 ngọn nến và 36 đồng tiền, hướng chính Bắc làm lễ giải sao.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Kính lạy đức Thiên cung Thần Thủ La Hầu tinh quân
Kính lạy đức Bắc phương nhân Quý Thủy Đức tinh quân
Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quân

Hôm nay là ngày 8 tháng … năm …
Chính con là … tuổi … địa chỉ …

Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.
Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Xem thêm “Đôi Điều Về Khấn Và Văn Khấn Thờ Cúng”

Sao Kế Đô

Những người
7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 79, 88 và 97 tuổi gặp phải sao Kế Đô chiếu mạng. Đây
là Hung tinh xấu nhất về xuân hạ, nhưng xuất ngoại đi xa gặp điều tốt hơn, nữ xấu
hơn nam. Ngày mồng 18 hàng tháng dùng bài vị màu vàng sắm sửa hương hoa, tiền
vàng, mũ màu vàng, 20 ngọn nến và 36 đồng tiền, hướng chính Tây làm lễ giải
sao.

Lời khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Kính lạy đức Địa Cung Thần Vỹ Kế Đô tinh quân.
Kính lạy đức Bắc phương nhân Quý Thủy Đức tinh quân
Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quân

Hôm nay là ngày 18 tháng … năm …
Chính con là … tuổi … địa chỉ …

Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.
Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần
hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.