Phong Tục Thờ Cúng Thần Sao Trong Dân Gian

Bắt nguồn từ việc thờ cúng các vì tinh tú trong dân gian được thần hóa. Phong tục thờ cúng thần sao đã có từ rất lâu trong văn hóa dân gian Việt Nam. Khi nhiều người trong gia đình bị ốm đau quặt quẹo, đã chạy chữa trong thời gian dài nhưng vẫn không khỏi. Sau khi xem số biết rằng tại cung Tử của bố mẹ có các sao dữ, ví như sao Bạch Hổ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái.

Vì vậy, muốn con cái được bình yên khỏe mạnh thì cha mẹ phải thờ cúng các vị Thần sao, như là thần Bạch Hổ. Sau khi đã bầy đủ nghi lễ, cha (hoặc mẹ) kẹp một nén hương vái bốn phương trời rồi quay trở về hướng cúng sao.

Tìm hiểu thêm về “Nghi Thức Lễ Cúng Dâng Sao Giải Hạn Truyền Thống”

Lời khấn thờ cúng thần sao

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.
Kính lạy Đương Niên Thiên Quan ….
Con tên là … tuổi … ngụ tại số nhà … đường … quận … thành phố …
Năm nay giờ chiếu mệnh … hạn thấu …
Thành tâm thiết lễ. Giải hạn nhân tinh.
Lòng thành cúi lạy:

Trung thiên tỉnh chủ.
Bắc cự tử vi.
|Đại Đế Ngọc Hoàng Bệ Hạ giáng trần soi xét.
Cầu cha mẹ khương tinh trường thọ, Phật Thánh hiền phù hộ cháu con.
Trong nhà đều hạnh phúc đăng long, lớn nhỏ thảy đều hoan lạc.
Nguyện thi quân hạ thần chiến tạc
Giải hạn – bệnh tật trừ – thanh
Dứt tà hung, khiến gặp điều lành
Hô đệ tử lòng thành khấn tấu
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Nam mô thiên tai giáng cát trường Bồ Tát (13 lần)
Nam mô chủ tinh quân chủ hạn thần (21 lần)

Đọc thêm bài viết “Lễ Cúng Dâng Sao Giải Hạn Ngày Rằm Tháng Giêng”