Các Bài Văn Khấn Trong Xây Dựng Nhà Cửa

Văn khấn xây dựng trong lễ Động thổ (lễ khởi công)

Văn khấn xây dựng dùng cho lễ khởi công

Nam mô A Di
Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy

Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần
– Quan Đương niên
– Các Tôn thần bản xứ
Hôm nay là ngày ………… tháng ………… năm ………… (âm lịch)

Tín chủ chúng con là …………………… cùng toàn gia quyến, nhất tâm
xây dựng công trình (nhà ở, cửa hàng, công xưởng…)
Ngụ tại ……………………

Nay chọn ngày lành, tháng tốt làm lễ khởi công động thổ.
Kính cẩn sắm biện trầu cau, hương hoa, lễ vật …………
Lòng thành tâu lên đức Thần linh bốn cõi
Chúng con trộm nghĩ rằng:
Tôn thần cai quản lãnh thổ, hùng cứ một phương
Thông minh sáng láng, thương đến dân lành
Chứng giám lòng thành, giáng lâm lễ bạc
Giúp cho tín chủ thuận lợi dựng xây
Một thời xây dựng, muôn năm trường tồn
Chủ thợ được bình an
Công việc hanh thông, ngày tháng hưởng phần lợi lạc
Âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị tiền chủ hậu chủ
Cùng các vị hương linh, cô hồn phảng phất trong khu vực này
Xin mời tới đây chiêm ngưỡng, thụ hưởng lễ vật,
Phù trì tín chủ, khiến cho công việc chóng thành
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

Đọc thêm bài viết: 3 Lễ Cúng Quan Trọng Khi Xây Nhà Mới

Văn khấn xây dựng dùng cho lễ khởi công
Văn khấn xây dựng dùng cho lễ khởi công

Văn khấn Bồi hoàn địa mạch

Theo quan niệm xưa, khi gia đình có người đào đất, khơi mương, lấp ao, xây tường… không may làm tổn thương đến long mạch thì sẽ sinh tai họa. Nếu động đến long mạch thì gia đình phải làm lễ bồi hoàn địa mạch. Đây cũng được xem như bài văn khấn trong xây dựng.

Nam mô A Di
Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:
– Đức U minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát
– Các ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc, Thánh đế
– Nhị thập tứ khí thần quan, Địa mạch thần quan

– Thanh Long Bạch Hổ, chư vị Thổ thần
– Các ngài Kim niên Đương cai Tôn thần
– Bản cảnh Thành Hoàng cùng các vị thần minh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là
ngày ………… tháng ………… năm ………… (âm lịch)
Tín chủ con là ……………………
Ngụ tại ………………………………
Thành tâm sửa biện hương hoa, đăng trà, quả thực
Xin bồi hoàn địa mạch
Trước đây, gia đình đào đất lấp ao, gây nên chấn động
Làm tổn thương long mạch, mạo phạm Thần uy,
Cúi xin thương xót tín chủ chúng con,
Nhận lời cầu thỉnh, chuẩn tâu sám tạ,
Giáng phó án tiền, thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho phong thổ phì nhiêu,
Khí sung vượng mạch, thần an tiết thuận,
Nhân vật hưng long, sở cầu như ý
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

Văn khấn khi dọn đến nhà mới

Kính lạy:
– Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần
– Các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này
Hôm nay là ngày ……… tháng ……… năm ……… (âm lịch)
Tín chủ con là …………… tuổi ………
Ngụ tại ………………………
Thành tâm sửa biện: hương hoa, lễ vật, các thứ cúng dâng, bày lên trước án,
kính cẩn tâu trình

Các ngài Thần linh thông minh chính trực
Giữ ngôi tam thai nắm quyền tạo hóa
Thể đức hiếu sinh của trời đất
Phù hộ dân lành, bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo
Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình
Chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ
Cho phép chúng con rước vong linh Gia tiên về đây thờ phụng
Phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ, cầu xin chư vị minh thần
Gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con:
An ninh khang thái
Làm ăn tấn tới
Tài lộc dồi dào
Người người được chữ bình an,
Xuất nhập hưởng phần lợi lạc.
Cúi mong ơn đức cao dày
Thương xót phù trì bảo hộ
Tám tiết có điều lành tiếp ứng,
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

Tìm hiểu thêm về “Cửu Cung” Trong Phong Thủy Xây Dựng Nhà Cửa

bài cúng về nhà mới

Văn khấn Gia tiên khi lễ Nhập trạch

Nam mô A Di
Đà Phật! (3 lần)|
Kính lạy:
Tổ tiên nội, ngoại và các chư vị hương linh
Hôm nay là ngày ………… tháng ………… năm ………… (âm lịch)
Gia đình chúng con mới dọn đến đây thuộc số nhà ………… Phố …………
Phường ………… Quận ………… Thành phố …………

Chúng con
sửa biện lễ vật, dâng cúng Gia tiên
Nhờ hồng phúc Tổ tiên, ông bà, cha mẹ
Chúng con đã tạo lập được ngôi nah2 mới
Nay đã hoàn tất công trình
Chọn được ngày lành, tháng tốt
Thiết lập án thờ, kê giường, nhóm lửa
Kính lễ khánh hạ
Cúi xin các cụ kỵ, ông bà cùng chư vị hương linh nội, ngoại
Thương xót cháu con, chứng giám lòng thành, hưởng thụ lễ vật
Phù hộ độ trì cho chúng con: lộc tài, vượng tiến
Gia đạo hưng long, người người khỏe mạnh
Công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc.
Anh linh chiếu giám, cảm niệm ơn dày
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

Văn khấn yết cáo Táo Quân Thổ Thần

Nam mô A Di
Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương trời, nười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Hôm nay là ngày ………… tháng ………… năm …………
Tại thôn ………… xã ………… huyện ………… tỉnh …………
Tín chủ con là …………
Thành tâm sắm lễ, quả cau là trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng
lên trước án tọa Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Kính cẩn tâu rằng:

Ngài giữ
ngôi tam thai
Trừ tai cứu họa, bảo vệ dân lành
Nay bản gia hoàn tất công trình
Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa
Nhân lễ khánh hạ, kính cẩn tâu trình:
Cầu xin gia đình, an ninh khang thái
Làm ăn tấn tới, tài lộc dồi dào
Cửa rộng nhà cao, trong êm ngoài ấm
Vợ chồng hòa thuận, con cháu sum vầy
Cúi nhờ ân đức cao dày
Đoái thương phù trì bảo hộ.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ bảo trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)