XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Trong Lễ Cúng Giao Thừa Cuối Năm

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy các ngài:

  • Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
  • Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần
  • Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần
  • Đồng kính lạy các vị Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại chư vị tiên linh họ…………

Nay là phút giao thừa năm …………

Con (chúng con) là: …………………………………………………… (đọc rõ họ tên)

Trú tại xã (phường) ………… huyện (quận) ………… tỉnh (thành phố) …………

Phút thiêng giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tài Thần, các bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di Tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh, cúi xin giáng thế về linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ Hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: an ninh khang thái, trú dạ cát tường, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200