Văn Khấn Gia Tiên Khi Trẻ Đầy Năm – Thôi Nôi

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Hôm nay ngày ………… tháng ………… năm …………

Nay con giữ việc thờ phụng tên là …………, tuổi …………, ngụ tại ………… Quận ………… Thành phố ………… cùng toàn gia, trước bàn thờ gia tiên cúi đầu bái lễ.

Kính dâng lễ bạc: trầu cau, trà rượu, vàng hương, hoa quả cùng phẩm vật; lòng thành kính lễ dâng lên tổ tiên nhân dịp cháu (trai, gái) đầy tuổi.

Kính mời hương hồn nội ngoại gia tiên, kỵ cụ, ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em chứng giám và hưởng lễ.

Con kính xin Gia tiên phù hộ độ trì cho con cháu …………. hay ăn chóng lớn và toàn gia khang kiện.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Một mâm lễ cúng căn gồm những gì ?