XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Dùng Trong Lễ Tạ

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
  • Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy các ngài Đương niên, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ Địa, Táo Quân, Long Mạch, Tôn Thần.
  • Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại Tiên linh

Tín chủ con (chúng con) là: …………………………………… (đọc rõ họ tên)

Trú tại xã (phường) ……… huyện (quận) ……… tỉnh (thành phố) ………

Hôm nay là ngày lễ hóa vàng (tức ngày mồng ………… tháng Giêng) năm ………… (âm lịch)

Tín chủ con thành tâm sắp sửa hương hoa nước quả kim ngân vàng bạc, phẩm vật trà tửu dâng lên trước án, kính cẩn thưa trình:

Tiệc xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn Tiên linh trở về âm giới.

Kính xin phù hộ độ trì cho con cháu luôn được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, nhất tâm kính lễ, cúi xin phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200