Lễ Nhập Trạch Theo Đúng Phong Tục Cổ Truyền

Ngày xưa, người dân Việt Nam quan niệm làm nhà là một trong ba việc lớn của cả cuộc đời. Bởi vì thế ai ai cũng phấn đấu để có được chỗ ở, một cơ ngơi riêng. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, nên khi làm xong một ngôi nhà mới (thậm chí sửa chữa, nâng cấp nhà hay di chuyển đến nơi ở mới) đều phải sắm một cúng lễ nhập trạch. Tục lệ này đến nay vẫn còn rất phổ biến đối với người Việt Nam.

Ý nghĩa của lễ Nhập trạch

Lễ Nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây cất hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt.

Các quy định mà gia chủ cần tuân thủ khi dọn về nhà mới

  • Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới.
  • Đồ đạc phải do người trong gia đình tự tay dọn chuyển mang đến nhà mới.
  • Bài vị cúng Gia Thần, Tổ Tiên phải do gia chủ tự tay cầm đến nhà mới. Còn những người khác trong gia đình thì đi theo sau, tay cầm tiền của mang đến nhà mới. Thời gian chuyển nhà tốt nhất là vào buổi sáng, giữa trưa hoặc lúc mặt trời mới bắt đầu lặn, tránh chuyển nhà vào buổi tối.

Xem thêm bài viết: Các Nghi Thức Lễ Khi Làm Nhà Mới

Các lễ nghi thực thực trong lễ nhập trạch

Khi vào nhà mới, vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc nệm đang sử dụng, sau đó là bếp lửa (bếp gas, bếp dầu), không nên mang bếp điện vì bếp điện có tinh và không có tướng (tức hỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa), chổi quét nhà, gạo, nước… lễ vật để cúng Thần linh trước để xin nhập trạch và xin phép Thần linh được rước vong linh Gia tiên về nơi ở mới để thờ phụng.

Mâm lễ cúng gia tiên trong ngày lễ nhập trạch nhà mới.

Lễ vật được để lên bàn, mâm, kê theo hướng đẹp với gia chủ. Tự tay gia chủ thắp hương vào một bát hương làm tạm thời. Thắp hương và khấn lễ Thần linh xin nhập vào nhà mới, tiếp ngay sau đó gia chủ châm bếp và đun nước.

Đun nước mục đích là để khai bếp, pha trà dâng Thần linh và Gia tiên. Nếu có khách thì có thể lấy nước đó mời khách.

Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới.

Sau khi khấn Thần linh xong, gia chủ làm lễ cáo yết Gia tiên rồi mới dọn dẹp đồ đạc.

Sau khi dọn dẹp xong, để cầu bình yên, toàn gia phải tổ chức lễ bái tạ Thần Phật, các vị Thánh thần và Tổ tiên…

Phụ nữ đang có mang thai thì tốt nhất không nên dọn nhà. Trong trường hợp cấp bách không thể không dời nhà, nên mua một cái chổi mới, để đích thân người mang thai quét qua các đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. Như vậy mới không phạm tội “Thần thai”.

Các bài văn khấn liên quan

Văn khấn khi dọn đến nhà mới

Kính lạy:
– Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần
– Các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này
Hôm nay là ngày ……… tháng ……… năm ……… (âm lịch)
Tín chủ con là …………… tuổi ………
Ngụ tại ………………………
Thành tâm sửa biện: hương hoa, lễ vật, các thứ cúng dâng, bày lên trước án, kính cẩn tâu trình
Các ngài Thần linh thông minh chính trực
Giữ ngôi tam thai nắm quyền tạo hóa
Thể đức hiếu sinh của trời đất
Phù hộ dân lành, bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo

Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình
Chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ
Cho phép chúng con rước vong linh Gia tiên về đây thờ phụng
Phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ, cầu xin chư vị minh thần
Gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con:
An ninh khang thái
Làm ăn tấn tới
Tài lộc dồi dào
Người người được chữ bình an,
Xuất nhập hưởng phần lợi lạc.
Cúi mong ơn đức cao dày
Thương xót phù trì bảo hộ
Tám tiết có điều lành tiếp ứng,
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

Đọc thêm bài viết: Một Số Nghi Lễ Truyền Thống Khi Xây Dựng Nhà Cửa

Văn khấn Gia tiên khi dọn vào nhà mới

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)|
Kính lạy:
Tổ tiên nội, ngoại và các chư vị hương linh
Hôm nay là ngày ………… tháng ………… năm ………… (âm lịch)
Gia đình chúng con mới dọn đến đây thuộc số nhà ………… Phố ………… Phường ………… Quận ………… Thành phố …………

Chúng con sửa biện lễ vật, dâng cúng Gia tiên
Nhờ hồng phúc Tổ tiên, ông bà, cha mẹ
Chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới
Nay đã hoàn tất công trình
Chọn được ngày lành, tháng tốt
Thiết lập án thờ, kê giường, nhóm lửa
Kính lễ khánh hạ
Cúi xin các cụ kỵ, ông bà cùng chư vị hương linh nội, ngoại
Thương xót cháu con, chứng giám lòng thành, hưởng thụ lễ vật
Phù hộ độ trì cho chúng con: lộc tài, vượng tiến
Gia đạo hưng long, người người khỏe mạnh
Công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc.
Anh linh chiếu giám, cảm niệm ơn dày
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

Văn khấn yết cáo Táo Quân Thổ Thần

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương trời, nười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Hôm nay là ngày ………… tháng ………… năm …………
Tại thôn ………… xã ………… huyện ………… tỉnh …………
Tín chủ con là …………
Thành tâm sắm lễ, quả cau là trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án tọa Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Kính cẩn tâu rằng:
Ngài giữ ngôi tam thai
Trừ tai cứu họa, bảo vệ dân lành
Nay bản gia hoàn tất công trình
Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa
Nhân lễ khánh hạ, kính cẩn tâu trình:
Cầu xin gia đình, an ninh khang thái
Làm ăn tấn tới, tài lộc dồi dào
Cửa rộng nhà cao, trong êm ngoài ấm
Vợ chồng hòa thuận, con cháu sum vầy
Cúi nhờ ân đức cao dày
Đoái thương phù trì bảo hộ.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ bảo trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)