XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Chọn Thời Giờ Khởi Công Mang Lại Đại Cát Đại Lợi

Ý nghĩa của việc chọn ngày thi công xây dựng nhà cửa

Được tuổi làm nhà, nhưng người xưa rất trọng ngày giờ khởi công. Như động thổ, đổ móng, dựng cột, gác xà, đổ mái và cách xác định ngày cát tránh ngày hung. Cần chọn ngày có sao Thiên Đức, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức Hợp, Thiên Xá, Thiên Nguyện, Nguyệt Âm, Tứ Tướng, Thời Đức, Tam Hợp, Khai Nhật, Bất Tương, Trực Tinh…

Tránh các sao: Nguyệt Kiến, Thổ Phù, Nguyệt Phá, Bình Nhật, Thu Nhật, Bế Nhật, Kiếp Sát, Tai Sát, Nguyệt Hình, Nguyệt Yểm, Đại Thời, Thiên Lại, Tứ Phế, Ngũ Mộ, Địa Nang, Thổ Vượng, Hỏa Tinh, Thọ Tử, Sát Chủ.

Dân gian xưa còn kiêng làm nhà vào ngày Dương Công Nguyệt Kỵ. Một năm có 13 ngày như vậy. Đó là ngày 13 tháng Giêng, ngày tháng Hai, ngày 9 tháng Ba, ngày 7, 8 và 29 tháng Tư, ngày 27 tháng Tám, ngày 25 tháng Chín, ngày 23 tháng Mười, ngày 21 tháng Mười Một, ngày 19 tháng Chạp.

Chọn giờ khởi công nhằm mang vượng tài cho gia chủ

Về giờ khởi công, dân gian thường chọn theo giờ Hoàng Đạo. Trong một ngày có 6 giờ Hoàng Đạo. Những giờ Hoàng Đạo hay còn gọi là những giờ tốt của vòng sao Thanh Long, được người xưa tính như sau.

Đọc thêm bài viết “Năm Được Tuổi Làm Nhà Mới Theo Đúng Phong Thủy”

  • Ngày Tý, Ngọ: giờ Thân (Thanh Long), Dậu (Minh Đường), Dần (Kim Quỹ), Mão (Thiên Đức), Tỵ (Ngọc Đường), Thân (Tư Mệnh)
  • Ngày Dần, Thân: giờ Tý (Thanh Long), Sửu (Minh Đường), Thìn (Kim Quỹ), Tỵ (Thiên Đức), Mùi (Ngọc Đường), Tuất (Tư Mệnh)
  • Ngày Mão, Dậu: giờ Dần (Thanh Long), Mão (Minh Đường), Ngọ (Kim Quỹ), Mùi (Thiên Đức), Dậu (Ngọc Đường), Tý (Tư Mệnh)
  • Ngày Thìn, Tuất: giờ Thìn (Thanh Long), Tỵ (Minh Đường), Thân (Kim Quỹ), Dậu (Thiên Đức), Hợi (Ngọc Đường), Dần (Tư Mệnh)
  • Ngày Tỵ, Hợi: giờ Ngọ (Thanh Long), Mùi (Minh Đường), Tuất (Kim Quỹ), Hợi (Thiên Đức), Sửu (Ngọc Đường), Thìn (Tư Mệnh)

Các giờ Hoàng Đạo – Thanh Long trên đều tốt cho mọi việc, nhất là trong xây dựng, khởi công tu tạo. Khi đổ mái, dân gian xưa hay chọn giờ Thanh Long và Tư Mệnh, coi hai loiạ giờ này là tốt nhất.

Tránh khởi công vào các giờ xấu

Chọn được giờ tốt, nhưng người xưa còn kiểm tra lại xem có trùng với hai loại giờ bị coi là rất xấu là giờ Sát Chủ và Thọ Tử hay không. Hai loại giờ này nếu vi phạm vào, người xưa cho là mọi việc đều không thành, nhất là khởi công xây dựng và đổ mái.

Theo cách tính của người xưa thì các giờ đó chính là:

  • Giờ Sát Chủ: tháng Giêng và tháng bảy là giồ Dần; tháng Hai và tháng Tám là giờ Tỵ; tháng Ba và tháng Chín là giờ Thân; tháng Tư và tháng Mười là giờ Thìn; tháng Năm và tháng Mười Một là giờ Dậu; tháng Sáu và tháng Chạp là giờ Mão.
  • Giờ Thọ Tử: Căn cứ theo ngày để tính như ngày Tý là giờ Sửu; ngày Sửu là giờ Ngọ; ngày Dần, Thân, Mão, Dậu là giờ Mão; ngày Tỵ, Hợi là giờ Mão và giờ Ngọ; ngày Thìn, Tuất là giờ Tỵ.

Tìm hiểu thêm về “Kinh Nghiệm Xây Dựng Nhà Ở Trong Dân Gian”

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200